MYBY Shopping Mall 日本制碘片(海藻成分製成的天然材料)排水管清潔除菌粒粒 12粒 (黃色交收點Yellow Station到付/順豐到付/本地平郵/門市自取) 屋企D 洗手盤,浴室去水位,成日一陣味,又唔多去水? 又唔想用含有化學用品清潔劑清潔? 尼隻由日本制碘片排水管清潔除菌粒粒,成份天然,減少喉管傷害. 使用後,排水管通晒,仲唔會一陣味添. 使用方法:每次 1-3粒,放入喉管後 10-15分用清水沖洗. 定期使用,可令排水管更清潔. 用途:清潔廚房,洗臉盆,浴室 Product #: myby-日本制碘片(海藻成分製成的天然材料)排水管清潔除菌粒粒 12粒 (黃色交收點Yellow Station到付/順豐到付/本地平郵/門市自取) Regular price: $HKD$46.5 Available from: MYBY Shopping MallIn stock
mybyMYBY Shopping Mall