5673831144488960 MYBY Shopping Mall 日本直送Pilot 新幹線磁力變色車 截:6月15日 到:7月尾 一款遇到🔥暖水(35度)就會變色,擺返落❄️凍水(15度)又會即刻變返白色嘅新幹線車仔🚅 新幹線車仔🚅底部有磁力,玩之餘仲可以當磁石用,仲要係小朋友都中意既新幹線😍 每架新幹線🚅後面有扣,可以同其他車相連嫁🥳 5款俾大家揀💁🏻‍♀️ 🟢E5系新幹線(綠) 🔴 E6系新幹線(紅) 🔵 E7系新幹線(藍) 🟡923 Product #: myby-日本直送Pilot 新幹線磁力變色車 截:6月15日 到:7月尾 2022-06-13 Regular price: $HKD$64.0 Available from: MYBY Shopping MallIn stock