MYBY Shopping Mall BIO日本制冷氣/抽濕機防霉抗菌除臭貼 (852EXPRESS到付/順豐到付/本地平郵/門市自取) BIO日本制冷氣/抽濕機防霉抗菌除臭貼 $70.00(包本地平郵,順豐到付) 而家日日熱到嘔,冷氣就一定要成日開,但開得多,其實好多細菌,如果撞埋有小朋友或者老人家咁啱身體差D,就好易病, 特別如果有人有鼻敏感就更易中招. 尼隻日本制BIO冷氣/抽濕機防霉抗菌除臭貼,係由日本生產商同佐賀大學共同研究,理論係以片內 Product #: myby-BIO日本制冷氣/抽濕機防霉抗菌除臭貼 (852EXPRESS到付/順豐到付/本地平郵/門市自取) Regular price: $HKD$70.0 Available from: MYBY Shopping MallIn stock
mybyMYBY Shopping Mall